Veiligheid en Milieu


Wij voelen ons medeverantwoordelijk om de veiligheids-, brand- en milieurisico’s bij het sleutelen zo klein mogelijk te houden. Daarom besteden we veel aandacht aan de veiligheid in ons pand. Wij zorgen voor goede verlichting en een moderne, CE- en RAI-gekeurde brug en en EHBO-middelen. Tevens hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld om veilig en prettig samen te werken.

We willen geen onnodige milieuvervuiling veroorzaken. Dat betekent dat we er samen met de eigenaren van de oldtimers voor zorgen dat milieugevaarlijke vloeistoffen niet in het riool terechtkomen, bijvoorbeeld door het plaatsen van lekbakken en het beschikbaar hebben van absorptiedoeken.

Om brand te voorkomen moeten alle oldtimers met ontkoppelde accu worden gestald. In het pand zijn tevens diverse brandblusmiddelen aanwezig.